. ..буквите кои притаено излегуваат од устата и се редат како славеи и ластовици по жиците во пролет. Photobucket

Видео

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails