. ..буквите кои притаено излегуваат од устата и се редат како славеи и ластовици по жиците во пролет. Photobucket

:enso - we all are!

on Tuesday, May 15, 2012
  • Enso
  • Plamena Hristova
  • Micro-documental


.и посакувам голем успех на Пламена! :)
.
.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails