. ..буквите кои притаено излегуваат од устата и се редат како славеи и ластовици по жиците во пролет. Photobucket

Принудно нуркање

on Saturday, August 4, 2012
Не, не, нашето општество никако не се однесува така!


Денес нема да пишувам! ;)

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails