. ..буквите кои притаено излегуваат од устата и се редат како славеи и ластовици по жиците во пролет. Photobucket

.земјата на блузот

on Sunday, March 17, 2013

.недела, зошто да не можеме да бидеме денес земјата на блузот? барем на момент, не нашата "територијата", не "времето", не "улицата", туку ние самите, не буквално нашата земја, де! е така.


сликата е од: republika.mk
за каква е нашата земја може да пишувате и размислувате на друго место, овде како за прочка, по не знам колку време музичко интермецо.

Гуру Харе, Амон Мра и компанија со сосема одлична песна за денес. нешто ново, забавно, одлично склопено, разиграна интерпретација. аre u feeling dizzy или малку како посткарневалска креација, сеедно. груви неделна релаксација, indeed. Браво за екипата, идемо ~ Guru Hare - land of the blues;

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails