. ..буквите кои притаено излегуваат од устата и се редат како славеи и ластовици по жиците во пролет. Photobucket

:ко за прв пат..

on Monday, June 11, 2012
.
7 Прашања кои луѓето ги поставуваат кога ќе пристигнат на вашиот блог за првпат

  • За што се работи/ за каков блог станува збор? - Тема
  • Што може да пронајдам интересно за мене? - Предности/ Бенефит
  • Кој си ти? - Кредибилитет/ Информација за авторот
  • Зошто треба да ми е важен Вашиот блог? - Релевантност/ Точност на информациите
  • Има ли уште некој овде? - Социјален доказ/ tracking машина или јавни коментари
  • Зошто би требало да се вратите? - Предвидување/ информирање за следни артикли
  • Како да се конектирам? - претплата/ mail кој редовно се проверува

:update: ..и уште едно:

  • Што Би требало да направам следно? - Задржување со помош на претплата и / или разговор со посетителите?!
.Не е лесно да се биде домаќин на еден блог кој континуирано ќе нуди добри содржини од различен карактер, но сепак својствени на карактерот и професијата кои самиот автор ги има. Премногу  блогови се појавуваат секојдневно и исчезнуваат по кратко време. Квалитетот на информациите кои ги нудиме е многу важен елемент во блогирањето, навременото информирање кога се работи за нешто што е актуелно, отворениот пристап до содржините кои можат да се најдат на Вашиот блог. Сепак, мислам дека би можеле да се модифицираат овие прашања во однос на пласираните информации и каратерот на блогот или страницата која ја уредувате.

Можеби Би се запрашале дали е добра содржината, која е целта на овој блог?! Важно е авторот на блогот да умее да состави содржина на еден текст, да знае кога да информира (како да го направи тоа), да не ја презасити информацијата со неговото мислење, како да знае да постави/ потенцира делови од текстот кои се носечки елементи, кои се поднасловите и сл.

Знаеме дека Виртуелниот свет е само мимикрија на нашиот, така Би биле поставени и прашањата .. кога запознаваме нова личност истите варијации ни поминуваат низ глава. Симулацијата која ја нуди дигиталниот свет не носи до степен на преиспитување и реанимирање на постоечката реалност. 

Реториката која ја користиме, специфичноста и уникатноста на информациите кои ги нудиме се пресудни еден посетител повторно да се врати, взаемната интеракција и пријателскиот однос кој го градиме со читателите се делови кои исто ги врзуваат посетителите. Но, сепак се треба да биде избалансирано, јас овде ќе престанам, знаете, може да се случи и тоа што најмалку го посакувате:

- ова не е интересно!
- каква е оваа информација?
- како да го напуштам овој блог?!

:have #Fun people! :)
.
.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails