. ..буквите кои притаено излегуваат од устата и се редат како славеи и ластовици по жиците во пролет. Photobucket

:d future we want

on Sunday, June 10, 2012
.


UNDP започна кампања со промовирање на видеото `Иднината која ја посакуваме во која ги ангажира познатиот шпански актер Antonio Banderas, францускиот Lambert Wilson, бразилската фудбалска ѕвезда Marta Vieira da Silva и италјанската актерка Laura Morante кои објаснуваат поедноставно и ја доближуваат поблиску до масс медиата или mainstream публиката темата за градење постабилен систем за одржлив развој.

Кампањата `Иднината која ја посакуваме ќе биде дел од конференцијата за одржлив развој `Рио +20 која ќе се одржи во Бразил од 20 до 22 Јуни, 2о12.

Видеото има за цел да ја доближи до јавноста проблематиката која системите за одржлив развој ги развиваат, односно да се имаат во предвид економските, социјалните и еколошките вллијанија кои секоја политика, инвестиција или одлука ги создава.

Стана вообичаена навика/ практика владата и приватниот сектор да донесуваат одлуки кои влијаат на економскиот пораст, но често доведуваат и до занемарување на степенот на сиромаштија или прекумерната искористеност на животната средина.Знаеме дека е предизвик во моментот за многу политички лидери, активисти, истражувачи и портпароли да објаснат што е она за што одржливиот развој се залага. Видеото се обидува на наједноставен начин со помош на оваа stop motion анимација да ја доближи оваа комплексна тема како би можел секој да ја разбере.
.
 

Credits:
Written and directed by Virgilio Villoresi
Art direction: Luca Cipelletti
Scenography: Michela Natella
Painting: Carlo Cossignani & Virgilio Villoresi
D.O.P.: Gabriele Chiapparini & Tommaso Alvisi
UNDP Executive Producer: Aziyade Poltier
.
.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails