. ..буквите кои притаено излегуваат од устата и се редат како славеи и ластовици по жиците во пролет. Photobucket

:социјални медиуми [школски]

on Saturday, January 7, 2012
.
.
.


.
:во зависност од тоа на која точка на планетата Земја живееме можеме различно да ја анализираме самата употреба на социјалните мрежи, нивната корист; бенефитот кој се добива како и негативните искуства кои со текот на годините еволуираат истовремено со се` самиот развој.

Факт е дека секојдневието наметнува и поголема употреба на дел од тие мрежи каде создаваме сакајќи или не виртуелни карактери кои еден ден ќе бидат рефлекси на на тоа што вистински сме во социјалниот живот и надвор од мрежата која ја составуваме, живееме секој ден. Тие виртуелни карактери се дел од развојот на социјалните платформи како цело, потребата од градење на идентитет кој ќе биде делумно вистински одраз на тоа што сте вие е еден од следните чекори, веќе дел од платформите бараат верифицирање на идентитетот, а и фидбекот кој се добива со самото тоа е пореален.

Пореален, или реалноста која се наметнува како следен сегмент на истражување наведува на тоа дека во зависност од возраста на корисникот зависи и начинот на кој една платформа, социјален медиум се користи. Кај помладите очигледен е фактот дека fb како алатка се користи најмногу, не би сакал да навлегувал детално во анализата на начинот на кој младите ја користат, но би ги потенцирал: забавата, запознавањето, играњето во мрежа само како мал дел од активностите кои ги привлекуваат таму. додека од друга страна поделбата на употребата на fb од страна на возрасната популација исто така доби на израз.

Самиот развој на социјалните мрежи носи и бенефит и привилегии за некои од корисниците, прогресот во развојот на pages, timeline, groups, направи корисниците со исти (common) полиња на интерес да се вмрежуваат.

Во групите сега е многу полесо да стигнеш до барана информација, преку страница да ја промовираш твојата содржина, продукт, .. а со новиот timeline и приватните профили да добијат едно поубаво визуелно доживување.
.
.

:Од друга страна, овде сеуште е twitter, која се смета за социјална алатка која во текот на годините доживеа некои минимални upgrate-и, но сепак успеа и визуелно и по квалитет да ја задржи публиката, корисниците, како и содржината. Деловниот пристап кој суптилно го наметнува twitter прави да сепак колку и тоа да е второстепен обид на рекламирање на виртуелна содржина, тоа да остане како главен двигател, мотор, или основна идеја на оваа платформа за дејствување, односно работа.
.

Секако дека како негативни ефекти кои доаѓаат напоредно и со развојот на социјалните медиуми се: преголемиот trash квантитативен резултат кој го прават премногуте форуми, web страници, бази на податоци како цело и потребно е истенчено око, или sense при изборот на она што е квалитетно и селекција која сепак не ги задоволува само твоите естетски и подковани со знаење извори.

Не би можеле длабоко да навлегуваме во истражување, но првоначално можеме да нагласиме дека секој еден медиум во текот на својот развој, доживува најразлични промени, а со тоа и директно влијае позитивно или негативно на неговите корисници, но освен fb и twitter, како највлијателни социјални платформи, би било добро да ги нагласиме и google+ како една од платформите кои допрва ќе се усовршува, tumblr, posterous, wordpress, blogger, flickr – за фотографија, soundcloud – за музика. ..има уште толку многу платформи кои секоја посебно различно влијае во социјалните медиуми како и различно што остава трага во овој network.
.
.

Но, секако за да се направи поконкретна анализа на социјалните мрежи потребно е подлабоко да се навлезе во суштината и насоките кои ќе се допрат да бидат по конкретни, на пр. Кога fb не би постоел, ограничување на времето поминато на интернет, fb vs twitter кое што нуди како копманија, начин на градење на виртуелен карактер, негативни искуства со виртуелни профили, иднината на социјалните медиуми и тн.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails